AS Templates

Licznik wizyt

120102
Dzisiaj16
Wczoraj30

Strony zaprzyjaźnione

Przepisy przeciw pożarowe i bezpieczne użytkowanie butli

Mieszanina B, propan – butan

Gaz skrajnie łatwopalny,tworzy palne i wybuchowe mieszaniny z powietrzem. Jest cięższy od powietrza,gromadzi się w dolnej części pomieszczeń i zagłębieniach terenu . Chronić przed dostępem dzieci. Butle przechowywać w pomieszczeniach z dobrą wentylacją, powyżej poziomu gruntu, z dala od źródeł ognia oraz miejsc naładowanych elektrostatycznie

Wymiana butli - PALENIE WZBRONIONE

Gaz płynny jest bezbarwny, charakteryzuje się wyczuwalną wonią - nie wdychać gazu. W przypadku niekontrolowanego wycieku gaz może zapalić się i eksplodować. Transport tylko z nakrętką i ochronnym kołpakiem na zaworze, samochodami z przewiewną zabudową wraz z zabezpieczeniem przed mechanicznym uszkodzeniem butli.

UWAGA! Dysza zaworu posiada lewy gwint i powinna być wyposażona w uszczelkę. Podłączać tylko z właściwym reduktorem dla propanu lub mieszaniny propagandysta. W przypadku awarii lub zakończenia użytkowania zawór butli zakręcić, zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara, dotyczy również butli pustych. Przed podłączeniem nowej butli należy sprawdzić uszczelkę w zaworze butli .Jeśli guma jest zużyta lub uszkodzona należy ją wymienić.

Należy zawsze używać węży przeznaczonych do gazu płynnego. Wąż powinien mieć długość co najmniej 1,5 m,a na jego końcach powinny znajdować się opaski zaciskowe .Zaleca się wymianę węża co 4 lata z uwagi na jego zużycie.

Pierwsza pomoc

Przebywanie w oparach gazu o dużym stężeniu może powodować nudności i zawroty głowy, nawet do utraty przytomności . Poszkodowanego należy wynieść na świeże powietrze. Pozostawić w cieple, spokoju. Jeśli poszkodowany jest nieprzytomny, ale oddycha, ułożyć w pozycji bocznej ustalonej. W razie zatrzymania oddechu rozpocząć sztuczne oddychanie. Przy braku akcji serca prowadzić reanimację. Kontrolować oddech i puls. Natychmiast wezwać pomoc medyczną. Kontakt gazu w fazie ciekłej ze skórą może spowodować odmrożenia. Odmrożoną część ciała polewać chłodną wodą dla ustabilizowania temperatury. Zdjąć zanieczyszczoną odzież o ile nie przylega na trwale do skóry. Nie próbować szybko rozgrzewać odmrożonych części ciała – rozgrzewać powoli. Przyłożyć sterylny opatrunek. Nie stosować maści i proszków. Po udzieleniu pierwszej pomocy skontaktować się z lekarzem. Należy podjąć środki wykluczające zapłon, pożar, wybuch i wdychanie gazu.