AS Templates

Licznik wizyt

120104
Dzisiaj18
Wczoraj30

Strony zaprzyjaźnione

Opisy gazów

Gaz propan-butan techniczny

Propan-butan otrzymano po raz pierwszy w 1910r. Dokonał tego doktor Waltera Snellinga, a w handlu pojawił się w roku 1912 – jako praktyczne i stosunkowo bezpieczne paliwo do przenośnych kuchenek gazowych.Nazwa gaz płynny propanowo-butanowy to nic innego jak mieszanina: propanu, propylenu, butanu i butylenu oraz metanu, etanu, pentanu i innych wyższych węglowodorów.

Określenie gaz płynny(propan - butan) gazy techniczne, pochodzi stąd, że gaz ten w temperaturze otoczenia i pod stosunkowo niedużym ciśnieniem par własnych ulega skropleniu przechodząc w fazę ciekłą. Nieduże ciśnienie konieczne do skroplenia tego gazu umożliwia jego transport, magazynowanie w stosunkowo cienkościennych, a co za tym idzie lekkich butlach lub zbiornikach.Propan (C3H 8) i butan (C4H10) jako główne składniki gazu płynnego wchodzą w skład grupy węglowodorów nasyconych określanych alkanami(parafinami). Są to związki organiczne zbudowane tylko z atomów węgla i wodoru.

W Polsce największą ilości gazów płynnych otrzymuj się z przerobu ropy naftowej w rafineriach, w których propan-butan uzyskiwany jest głównie w procesach krakowania i uwodornienia ropy naftowej, czyli takich w czasie których następuje termiczny rozkład węglowodorów połączony z ich uwodornieniem.Propan-butan należy do najbardziej wielofunkcyjnych źródeł zasilania. Znajduje zastosowanie jako: paliwo do zasilania różnorakich urządzeń grzewczych (ogrzewaczy, promienników gazowych czy nagrzewnic), źródło zasilania domowych kuchenek gazowych, grilli gazowych, kuchenek turystycznych, taboretów gastronomicznych paliwo stosowane np. w pracach dekarskich, instalacyjnych, obróbce i cięciu metali, autogaz, gaz nośny do kosmetyków.

W skali ogólnoświatowej głównym odbiorcą propan-butanu są wciąż gospodarstwa domowe, stosujące gaz w główniej mierze do gotowania (kuchenki gazowe) i ogrzewania (instalacje zbiornikowe na gaz płynny, przenośne ogrzewacze na butle gazowe). Prognozuje się, że na chwilę obecną ok. 40% gospodarstw domowych stosuje w Polsce kuchenki zasilane gazem płynnym (propanem-butanem) z butli. Najmodniejsze na polskim rynku są butle gazowe o pojemności 11 kg gazu propan-butan.

Gaz płynny (propan-butan) jest lepszym nośnikiem energii w zestawieniu z pozostałymi paliwami wykorzystywanymi w gospodarce energetycznej. Dobre rysy ekologiczne propanu-butanu biorą się stąd, że zanim zostanie on skierowany do dystrybucji, poddawany jest procesom oczyszczenia, podczas których likwidowane są związki siarki.

Podsumowując propan-butan w odniesieniu do paliw zwyczajowych charakteryzuje się dobrymi właściwościami palnymi, jest nośnikiem energii wydajnymi i ekologicznym.

Gaz do napędu wózków widłowych

Gaz płynny propan-butan rozstrzyga sprawę zasilania wózków widłowych. Można go używać do wszelkich typów wózków, tych fabrycznie jak również wtórnie przystosowanych do zasilania gazem propan-butan. Rekomenduje się używanie gazu propan-butan do napędu wózków widłowych (FLT z angielskiego Forklift Truck) ze względu zarówno na względy ekonomiczne jak również ekologiczne. Wózki widłowe są najbardziej popularnym środkiem transportu wewnętrznego. Wózki z napędem na gaz propan-butan mają zastosowanie w poniższych branżach i gałęziach:

- transport, przeładunek, spedycja, magazyny
- zakłady produkujące żywność
- hurtownie/ giełdy towarowe
- centra przemysłowe
- przemysł
- branża spożywcza
- zakłady papiernicze
- zakłady montujące samochody
- lotniska
- składy materiałów budowlanych.

Atuty wózków widłowych napędzanych gazem propan-butan:

- większa żywotność silnika (układ korbowo-tłokowy) i smarów
- minimalny czas zamiany butli (do 2 minut)
- niegłośna praca silnika (poziom głośności 3-5 dB)
- nieznaczna toksyczność spalin
- niższa wartość eksploatacji
- możliwość pracy w zamkniętych pomieszczeniach
- ciągłość pracy silnika.

Tlen

Jak wiemy powietrze składa się z 78% azotu i z 21% tlenu. W temperaturze minus 183 oC tlen staje się cieczą, a w temperaturze minus 218,9 oC ciałem stałym. Najważniejsza własnością tlenu jest jego reakcyjność. Jest kilka pierwiastków, z którymi tlen nie wiąże się. Procesy oksydacyjne i spalania przebiegają w atmosferze wzbogaconej w tlen znacznie szybciej niż w powietrzu. Z uwagi na tę własność, tlen jest niezbędny dla dużej ilości zastosowań przemysłowych. .Tlen jako gaz techniczny znajduje zastosowane w przemysłach: spożywczym, metalurgicznym, chemicznym, jak również w medycynie (do reanimacji, tlenoterapii) czy w ochronie środowiska (oczyszczanie ścieków, uzdatnianie wody pitnej)

Argon

Argon jest bezwonnym i bezbarwnym gazem szlachetnym, cięższym od powietrza. Najważniejszą jego właściwością chemiczną jest obojętność chemiczna. Własność ta powoduje że argon jest idealnym gazem ochronnym, nawet w temperaturach występujących w metalurgii czy przy spawaniu łukowym.. Argon nie jest toksyczny, jednak podobnie jak azot może wypierać tlen potrzebny do oddychania. Ponadto, ponieważ argon jest cięższy od powietrza, to może gromadzić się przy podłożu, przede wszystkim w zagłębieniach terenu. Argon znajduje zastosowanie w: przetwórstwie metali, elektronice, branży oświetleniowej (wypełnia np. świetlówki), branży okiennej (miedzy szybami jako termoizolacja).

Acetylen

Acetylen to gaz palny o wysokiej wydajności, znajdujący wiele zastosowań W procesach spawania, cięcia, oczyszczania płomieniowego, natrysku i prostowania płomieniowego oraz tzw. żłobienia gazowego acetylen spełni swoje przeznaczenie. W sposób tradycyjny acetylen jest wytwarzany w reakcji chemicznej karbidu z wodą. ale również acetylen pozyskiwany może być z procesów petrochemicznych. Stosuje się go specyficznych prac np. do cięcia termicznego.

Co2 - dwutlenek węgla

Dwutlenek węgla (CO2) to gaz bezbarwny, niepalny, bezwonny. Dwutlenek węgla w połączeniu z wodą tworzy kwas węglowy (H2CO3). Tworzy się przy utlenianiu i fermentacji substancji organicznych. Występuje w kopalniach, cukrowniach, gorzelniach, wytwórniach win, silosach zbożowych, browarach i studzienkach kanalizacyjnych. W małych stężeniach nie jest trujący, w większych stężeniach dwutlenek węgla jest szkodliwy dla zdrowia a nawet zabójczy, a jego działanie powoduje powstawanie hiperkapni, a co za tym idzie kwasicy oddechowej i w następstwie obrzęku mózgu.

Hel

Hel, szeregowany jako gaz specjalny - obok wodoru, jest najbardziej powszechnym pierwiastkiem występującym we wszechświecie. W chwili obecnej całe zapotrzebowanie pozyskuje się ze źródeł gazu ziemnego, które zawierają hel. Hel stosuje się jako środek chłodniczy oraz dla transportu na duże odległości, stosuje się hel w postaci ciekłej o bardzo niskich temperaturach. Ogólnie stosuje się go również do wykrywania nieszczelności w większości procesów produkcyjnych, przetwórczych i montażowych.