JAK PRACUJEMY? 

Proces rozlewu gazu płynnego rozpoczyna się od sprawdzenia stanu technicznego butli przeznaczonych do napełnienia przez przeszkolony personel. Plomba z foli termokurczliwej oraz korek na zaworze pełnej butli informuje, że proces napełniania zakończył się prawidłowo i nie stwierdzono przeszkód uniemożliwiających wprowadzenie produktu do sprzedaży np. nieszczelność, brak właściwej wagi produktu, wgniecenia powierzchni butli.

DOSTAWY

Dostawy realizujemy na podstawie indywidualnych umów z naszymi Klientami, gwarantując najwyższą jakość produktu oraz terminowość dostaw.

NAPISZ DO NAS

Tak pracujemy